Systemy zarządzania stadem

FULLEXPERT® – ZAUFAJ NAJLEPSZYM!

Przy rosnącej wielkości stad oraz zwiększonej mleczności monitorowanie krów i dokumentacja należą do najważniejszych wyznaczników w rutynowej pracy. Oprogramowanie FULLEXPERT® zostało zaprojektowane tak, że rozwiązuje to zadanie w sposób prosty, przejrzysty i przyjazny w obsłudze. Automatycznie, codziennie są monitorowane i analizowane wszystkie istotne wyniki krów – automatyczna obserwacja zwierząt stała się tym samym rzeczywistością i zapewnia postęp w zarządzaniu stadem.

FULLEXPERT® zwiększa opłacalność produkcji

Automatyczny monitoring zwierząt oferuje jedyny w swoim rodzaju potencjał, wykrywanie słabych punktów, wczesne zapobieganie problemom a przez to obniżanie kosztów.

Moduły systemu:

  • system wykrywania rui
  • system indywidualnego żywienia
  • system ważenia za pomocą wagi przejściowej
  • system separacji zwierząt
  • system bieżącej analizy mleka IMA

umożliwiają dokładne zarządzanie całym stadem, jak i precyzyjne indywidualne traktowanie każdej krowy. Dzięki FULLEXPERT® mamy dokładny przegląd wszystkiego co się dzieje z naszymi krowami – tak od strony zdrowotności zwierząt oraz efektywności krów i stada. Możliwość analizowania krów w ujęciu indywidualnym, grupowym lub całego stada pozwala na właściwą selekcję i optymalne prowadzenie krów.

Fullexpert jako jedyny system zarządzania pozwala na bardzo wczesne wykrycie zmian chorobowych jak np. gronkowiec, mastitis, itp. Wczesne wykrycie zmian chorobowych znacznie ogranicza straty produkcyjne i przyczynia się do poprawienia zdrowotności całego stada.

System zarządzania stadem FULLEXPERT® automatycznie i pewnie rozpoznaje ruję.

Im wcześniej jałówki są zapłodnione, tym szybciej się cielą, a przez to obniżają się koszty chowu. Warunkiem jest oprócz optymalnej kondycji, właściwe w czasie wykrywanie rui u młodego bydła. Jest to fundament dla pierwszego terminowego krycia, wysokiej efektywności inseminacji i obniżenia wieku pierwszego wycielenia, a tym samym znacznie obniża koszty hodowlane.

System FULLEXPERT® umożliwia dokładne określenie optymalnego momentu inseminacji.

Aby trafnie rozpoznać każdą ruję u bydła, nie potrzeba już więcej przebywać ciągle w oborze. Z FULLEXPERT® możliwa w praktyce jest automatyczna obserwacja jałówek. Techniczna inwestycja jest niewielka. Młode krowy otrzymują około pierwszego roku życia precyzyjny pedometr, którym automatycznie mierzona jest 24 godziny na dobę aktywność zwierząt.

Stosowane w systemie FULLEXPERT® pedometry są najnowocześniejsze na świecie – mierzą nie tylko liczbę kroków, ale również spoczynek zwierząt. Odpowiedni algorytm pozwala na jednoznaczne stwierdzenie rui u zwierząt.

Dla identyfikacji zwierząt i odczytania danych poszczególnych zwierząt potrzebne są specjalne odbiorniki – anteny, które przymocowane są na przykład przy poidłach. Stamtąd dane są w sposób ciągły przenoszone do systemu zarządzania stadem. W oparciu o aktywność ruchową i kalendarz krów FULLEXPERT® analizuje stan rui zwierząt.

Zautomatyzowana obserwacja jałówek może być stosowana wszędzie tam, gdzie znajduje się młode bydło, czy w oborze czy też na pobliskich pastwiskach. Tak więc nie umknie uwadze żadna ruja. Nawet wtedy, gdy obora dla młodego bydła znajduje się kilka kilometrów od głównego gospodarstwa.

Praktyczne doświadczenia z automatycznym obserwacją jałówek na ponad 400 sztukach bydła w Saksońskiej spółdzielni produkcyjnej Löbau Rosenhain pokazują, że koszty w hodowli tylko w jednym roku spadły o 100 € na krowę. Zwierzęta wycielają się w 24 zamiast 26 miesiącu – dwa miesiące wcześniej. Indeks inseminacji jałówek po roku praktyki wynosi teraz 1,3 zamiast jak w poprzednich latach 1,7.

Ten przykład jasno pokazuje, jak wielki potencjał w automatycznym monitoringu jałówek jest do wykorzystania również w Waszej firmie.

Niewątpliwą zaletą systemu FULLEXPERT® jest indywidualne traktowanie każdego zwierzęcia. System sam ustala wszystkie standardowe parametry krowy (wielkość produkcji mleka, przewodność, aktywność, itd.) na podstawie jej dotychczasowych danych. Parametry te są specyficzne dla każdej krowy, a Fullexpert umożliwia ocenę jej stanu nie wg fikcyjnej reguły, ale precyzyjnie według rzeczywistych danych.

Niezaprzeczalnym atutem systemu FULLEXPERT® jest możliwość podłączenia jedynego w swoim rodzaju elektronicznego analizatora mleka FULLEXPERT IMA (Inline Milk Analyzer). Dzięki niemu możemy uzyskać szczegółową analizę mleka już w trakcie doju.