Systemy chłodzenia krów

„Ciągły wzrost w produkcji mleka oraz globalne ocieplenie wzmagają dotkliwość zredukowanej produkcji mleka, płodności oraz wydajności karmienia krów w okresie letnim w większości obszarów na świecie, włączając kraje umiarkowane we wschodniej części Europy jak Polska.

Dwie główne zmiany występujące na świecie w ostatniej dekadzie zmusiły rolników w tych krajach do wprowadzenia i stosowania „rozwiązań chłodzących”.

Pierwszą zmianą jest globalne ocieplenie i wzrost incydentów zwanych „falami gorąca” w okresie letnim w krajach umiarkowanych. Drugą zmianą jest wzrost produkcji mleka rocznie na krowę, co jest wynikiem ciągłego udoskonalania genetycznego oraz wprowadzania nowych sposobów żywienia, zakwaterowania i zarządzania na farmach mlecznych …”

dr Israel Flamenbaum