System pomiaru parametrów mleka

IMA – jedyny na świecie system pomiaru składu mleka w czasie doju

Analizy mleka w czasie rzeczywistym poprzez IMA Fullexpert®

IMA Analysis System (Inline Milk Analyzer) jest po raz pierwszy miernikiem zawartości tłuszczu, białka, laktozy i zawartości komórek krwi w mleku w czasie rzeczywistym w trakcie realizowanego udoju na każdym stanowisku udojowym.

Nowy wymiar w zakresie korzystania z analizatora IMA Fullexpert® pozwala mierzyć za pomocą dokładnych czujników podczas doju zawartości tłuszczu, białka i laktozy w mleku od każdej krowy. Poza tym, są wiarygodnie wykrywane zmiany liczby komórek jak też podwyższone składniki krwi w mleku.

Zgromadzone dane są wprowadzane do systemu Fullexpert® i umożliwiają wymagającemu hodowcy korzystanie z nowego wymiaru automatycznego monitoringu zwierząt. Dzięki ciągłemu pomiarowi tłuszczu, białka, i laktozy u każdego ze zwierzęcia IMA zapewnia wczesne wskazania zbliżających się zaburzeń metabolicznych. Ze względu na aktualne dane optymalizacja paszy może być prowadzona w sposób ciągły i szybki. Indywidualne dla każdego zwierzęcia określanie wartości liczby komórek umożliwia hodowcom krów mlecznych zebranie kluczowych informacji dla wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób wymion. Zastosowanie IMA Fullexpert® nie powoduje powstawania dodatkowych kosztów operacyjnych. Kalibracja analizatora następuje automatycznie po wczytaniu miesięcznych wyników LKV (niemiecki odpowiednik PFHBM) do Fullexpert®.