System mycia gorącą wodą

Pobierz ulotkę

Efektywne mycie i dezynfekcja wszystkich części, przez które przepływa mleko jest warunkiem niezbędnym do produkcji mleka wysokojakościowego. Ważnymi kryteriami wyboru systemu mycia oprócz utrzymywania mleka o wysokiej jakości jest ochrona środowiska i optymalizacja zużycia energii.

Efektywne mycie instalacji udojowych …

…przy pomocy BWAC – „Gorąca Woda” – energooszczędne mycie

System mycia BWAC – „Gorąca Woda” doskonale spełnia wymagania w kwestii oszczędności energii. W tym systemie wszystkie elementy instalacji, przez które przepływa mleko są na zasadzie dezynfekcji termicznej podgrzewane przez co najmniej dwie minuty do 77 ° C. Można zatem zrezygnować z tradycyjnych środków myjących i dezynfekujących. Cały proces mycia trwa tylko sześć do ośmiu minut. Do zmiękczania wody i aby zapobiegać odkładaniu się mineralnych złogów, automatycznie dozowany jest w ciągu pierwszych dwóch minut etapu płukania kwaśny roztwór. Oficjalne badania naukowe dowodzą wysokiej skuteczności i efektywności mycia gorącą wodą.

Przyjazny dla środowiska…

Jednocześnie system jest niezwykle przyjazny dla środowiska, ponieważ nie stosuje się środków myjących i do dezynfekcji. Dodawany roztwór kwasu jest w pełni biodegradowalny. Federalny Urząd Ochrony Środowiska uznał, że proces mycia spełnia wymagania ekologiczne. Duża część wody z płukania ze względu na jej jakość wody pitnej nadaje się do ponownego wykorzystania.

…i ekonomiczny
Dzięki myciu „Gorącą Wodą” uzyskuje się duże korzyści w kosztach energii. Moc elektryczna systemu na poziomie 4,5 kW jest bardzo niska, a proces mycia w ciągu tylko sześciu do ośmiu minut jest bardzo krótki. Dzięki temu również zużycie wody jest niższe niż przy chemicznych metodach mycia. Szeroko zakrojone badania i intensywne doświadczenia w praktyce potwierdzają porównawczo niskie koszty eksploatacji systemu Fullwood „Gorąca Woda”