Stacje paszowe

Dwie stacje paszowe

Wykorzystajcie potencjał produkcyjny Waszych krów…

Każdy kto poprzez hodowlę bydła mlecznego chce w przyszłości zarabiać pieniądze musi wykorzystać potencjał genetyczny każdej krowy z osobna w stadzie. Podstawą tego jest zabezpieczenie dziennego zapotrzebowania krowy w energię i białko. W większych stadach możliwe jest tworzenie różnych grup wydajnościowych i żywienie ich systemem TMR. Jednak również i w gospodarstwach nie stosujących systemu TMR, wszystkie zwierzęta mogę być żywione indywidualnie wg. zapotrzebowania. Poprzez każdorazowo dopasowaną do poziomu produkcji dawkę paszy treściwej i uzupełniającej możecie Państwo optymalnie wykrzesać rezerwy dla każdej krowy w stadzie.

…żywienie z transponderami Fullfeed

Dzięki systemowi Fullfeed wykorzystujecie Państwo potencjał produkcyjny każdej krowy. Stacja paszowa może być instalowana w każdej istniejącej lub nowej oborze wolnostanowiskowej. Przy pomocy systemu Fullfeed Państwa krowy otrzymują dokładną dawkę paszy i elementów uzupełniających, które wymagają dla swojego dziennego zapotrzebowania produkcyjnego. Oprócz tego można poprzez indywidualne zaopatrzenie w energię i białko zapobiegać występowaniu warunkowanych żywieniem problemom metabolicznym jak gorączka mleczna, ketoza, kwasica, czy przemieszczenie trawieńca. Ponadto, specjalne środki paszowe (np. dodatek witamin) mogą być dokładnie dozowane.

Dzięki precyzyjnie określonym dla każdego zwierzęcia ilościom unika się nadmiernej konsumpcji paszy treściwej, przez co obniża się koszty paszy. Elastyczny system żywienia umożliwia indywidualny przydział wg krzywej żywienia lub grupy produkcyjnej.

Dawkowanie wg tempa spożywania

Zaprogramowane ilości paszy treściwej wydawane są w solidnych, dostosowanych do zwierząt stacjach paszowych poprzez precyzyjnie pracujące dozowniki ślimakowe. Stacje paszowe mogąbyć wyposażone w dozowniki aż dla czterech rodzajów paszy. Najmniejsze ilości granulowanej lub pylistej paszy dozowane są odpowiednio do tempa spożywania. Gdy zwierzę opuszcza stację nie pozostają tam żadne resztki. W ten sposób inne krowy nie mają ochoty, by wyganiać właśnie jedzącą krowę. Prowadzi to do większej równowagi i spokoju w oborze.

Praktyczny terminal obsługowy

Na praktycznym terminalu z przejrzystym wyświetlaczem, możecie Państwo w kilku krokach zadać wszystkie niezbędne parametry lub odczytać informacje. Odpowiednie dane są czytelnie pokazane. Oprócz tego system zarządza również danymi laktacji i kalendarza krowy, które na życzenie są wyświetlane na wyświetlaczu i drukowane.