Hale udojowe

Hale udojowe link do niemieckiej strony lemmer-fullwood.de o halach udojowych

Hala udojowa – Precyzyjny, szybki i bezpieczny dój…

Koncepcje hal udojowych Fullwood zorientowane są na potrzeby nowoczesnych hodowców bydła mlecznego. Wysoka jakość i zaawansowane technologie, z ich przysłowiową długowieczną pewnością funkcjonowania zapewniają najlepsze warunki do produkcji wysokiej jakości mleka. Hale udojowe są tak skonstruowane, że umożliwiają bezkompromisowo wygodne dojenie, wystarczającą przestrzeń dla poruszania się krów i niskie koszty budowy. Dotyczy to wszelkich wielkości stad.

Nowoczesny system udojowy wyraża styl Waszego gospodarstwa.

Dopiero po dokładnej analizie stada i zaplanowaniu obiektu możemy podjąć decyzję o rozpoczęciu inwestycji.

Czy zaplanowana wielkość nowej hali udojowej, pozwoli na ewentualne powięk­szanie stada?

Czy zapewni planowaną szybkość doju?

Czy obecny system udojowy ma zostać rozbudowany, czy zastąpiony nowym? Jakie cele w Waszym gospodarstwie chcecie w bliższej i dalszej przyszłości osiągnąć? Bez względu na to, z jakich powodów planujecie inwestycje w nowe technologie udojowe, faktem jest, że w dzisiejszej produkcji mleka istotną rolę odgrywa czas, którego zaczyna nam brakować. Dlatego też, nowe systemy udojowe odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym gospo­darstwie.

Oferujemy najlepsze rozwiązania przy projektach nowych hal, jak również przebudowę już istniejących pomieszczeń.

Zamiast standardowych rozwiązań, otrzymacie Państwo od nas ofertę, która będzie indywidualnie opracowana pod kątem Waszych potrzeb. Wszystko jedno czy w planach jest budowa nowego, czy przebudowa starego obiektu, firma Fullwood dopasuje typ dojami do Waszego gospodarstwa.

Przestrzeń wykorzystana tak, aby praca była wydajna a krowy miały zapewniony pełen komfort.

Aby odpowiednio wykorzystać powierzch­nię ważne są dwa aspekty: po pierwsze powierzchnia musi być tak mała jak to tylko możliwe i po drugie tak duża jak to tylko konieczne. Z jednej strony Wasze krowy mają się czuć swobodnie w nowej hali udojowej, a bezpośrednio po udoju mieć możliwość szybkiego jej opuszczenia – do tego potrzebują miejsca. Z drugiej zaś strony przebudowa istniejących po­mieszczeń jest dość kosztowna. Wasza udojnia typu „rybia ość” firmy Fullwood w szczegółach uwzględnia oba te aspekty.

Warianty wyposażenia spełniają wszelkie wymagania

Jakie wyposażenie powinna zawierać Wasza hala udojowa?

Firma Fullwood oferuje niewątpliwie najszerszą gamę produktów: od wyposażenia standardowego, które skupia się na podstawowych procesach udojowych, aż po w pełni kompletne wyposażenie hali udojowej. Razem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Waszego gospodarstwa.

 

Hala udojowa Rybia Ość

Hale udojowe typu „rybia ość” firmy Fullwood sprawiają, że udój staje się przyjemniejszy.

Hala udojowa typu „rybia ość” jest najbardziej rozpowszechnionym typem udojni na całym świecie. Zwierzęta stoją grupami wzdłuż kanału udojowego.

Cechy szczególne hal udojowych firmy Fulwood to: wysoka jakość wykonania i co za tym idzie ich długowieczność, doskonały dostęp do wymion oraz szybki i płynny ruch zwierząt.

Holstein – Kompaktowe rozwiązanie, na życzenie klienta z żywieniem na stanowisku udojowym.

Hala udojowa HolsteinHala udojowa – model: Holstein – spełnia wszystkie wymagania pod względem wydajności udoju oraz wielkości stada. Konstrukcja nie tylko jest przyjazna dla zwierząt, ale także zapewnia optymalne warunki pracy dla dojarza.

Pozycjonowanie krów w hali udojowej gwarantuje najlepsze warunki pracy.

Odstęp pomiędzy aparatami udojowymi, względnie odległość między wymionami może być regulowana i wynosi pomiędzy 76 i 120cm.

Przy ilości stanowisk od 2×3 do 2×30, koncepcja „Holstein” jest idealnym rozwią­zaniem, które pozwala na szybki dój oraz dostosowuje się indywidualnie do każdej wielkości gospodarstwa. Ta koncepcja minimalizuje koszty budowy, bez jakichkol­wiek wyrzeczeń dla człowieka i zwierzęcia.

Żywienie w hali udojowej „Holstein” może być na życzenie wypo­sażony w system żywienia, tak aby indywi­dualnie uzupełniać potrzeby energetyczne krów.

 

RapidExit – Większa wydajność poprzez szybką wymianę grup zwięrząt

Hala udojowa RapidExitHala udojowa – model: RapidExit – z szybkim wyjściem umożliwia zwiększenie przepustowości, ponieważ wszystkie krowy opuszczają stanowiska udojowe jednocześnie. Ta koncepcja umożliwia szczególnie szybką wymianę zwierząt, co pozwala zaoszczędzić czas.

Szybkie wyjście dla całej grupy zwierząt

RapidExit charakteryzuje się masywną budowę, a otwieranie i zamykanie bramek wejściowych i wyjściowych odbywa się pneumatycznie.

Szczególnie w dużych halach udojowych, RapidExit umożliwia szybszę wymianę poszczególnych grup zwierzęt, a tym samym wyższę przepustowość, co pozwala zwiększyć wydajność.

Solidny, prosty i przystosowany dla zwierząt

RapidExit oferuje Wam, prosty i komfortowy udój. Wyposażenie techniczne, tak jak we wszystkich halach udojowych firmy Full­wood, zaprojektowane jest tak, aby poszczególne elementy rozbudowywać w systemie modułowym i indywidualnie do Waszych potrzeb. Zaczynając od najpro­stszych elementów takich jak np. ściągacz aparatu udojowego aż po pełne wyposażenie np. w analizatory składu mleka.

SwingOver – Właściwy obrót w dojeniu

W specjalnej wersji wyposażenia w systemach z przewieszeniem, aparatura udojowa zawieszona jest u góry, pośrodku kanału udojowego. Jeden aparat udojowy obsługuje na przemian przeciwległe stanowiska po obu stronach kanału.

Hala z przewieszeniem jest kolejnym wariantem hali udojowej typu „rybia ość”. Całość urządzenia udojowego zawieszona jest u góry, pośrodku kanału udojowego i obsługuje na przemian obie strony hali.

Przy zmianie stron, aparaty udojowe oraz przewody mleczne przenoszone są w wygodny sposób poprzez ramię obrotowe SwingOver. Również te hale udojowe mogą być wyposażane indywidualnie pod kątem Waszych potrzeb. Zaczynając od wersji podstawowej skupiającej się tylko na samym dojeniu, poprzez automatyczny system ściągający i elektroniczny pomiar ilości mleka.

Hala udojowa Bok w Bok (SbS) Arizona Index 90

Hala Rybia Ość ARIZONA INDEX 90 – liczy się więcej niż tylko dojenie!

Hala “na miarę” dla każdej krowy!

Koncepcja Bok w Bok “Arizona” przekonuje wiele gospodarstw, ponieważ w dojarni, w każdym przypadku jest zapewniona optymalna pozycja krowy. Ze względu na jedyne w swoim rodzaju indywidualne indeksowanie zwierząt, każda krowa w zależności od jej długości jest tak pozycjonowana poprzez łukowate wygrodzenie bramek z przodu w kształcie litery S, że uzyskuje się optymalny dostęp do wymion.

Dzięki temu wymię jest zawsze optymalnie dostępne. Ogromną pomocą w hali typu Arizona, która oszczędza bardzo dużo czasu jest Szybkie Wyjście. Po zakończeniu doju, za jednym naciśnięciem przycisku równocześnie otwierane są wszystkie bramki wyjściowe z przodu. Żadna krowa nie musi czekać na kolejne. Jednakże też poszczególne zwierzęta mogą być wypuszczane indywidualnie poprzez ręczne otwarcie każdej bramki z osobna – na przykład dla wprowadzania zwierzęcia do pomieszczenia zabiegowego.

Hala udojowa bok w bok to nowoczesne rozwiązanie technologiczne zapewniające najwyższy komfort zwierzętom oraz dojarzom. Jedyny w swoim rodzaju typ hali udojowej uwzględniający różne wielkości krów w stadzie dopasowując stanowisko udojowe indywidualnie do każdej krowy. Dzięki temu zapewniony jest najwyższy komfort zwierząt i dojarzy. Wszystkie krowy są zindeksowane w stronę kanału udojowego i wymiona krów pozycjonowane są w jednej równej linii. Dojarze nie muszą mocno przechylać się „pod krowami” by przygotować wymię i założyć aparaty udojowe.

Główne cechy systemu doju typu ARIZONA INDEX 90:

  • Szybkie wyjście w układzie krów „Bok w Bok” zapewnia najwyższą przepustowość
  • Instalacja ARIZONA zapewnia indeksowanie poszczególnych krów gwarantując optymalny dostęp do wymion
  • Indywidualne bramki wygrodzeń piersiowych grawitacyjnie dopasowują się do każdej krowy i utrzymują zwierzęta w optymalnej pozycji podczas dojenia
  • Indywidualna konstrukcja każdego stanowiska pozwala na pojedyncze osobne wypuszczenie zwierzęcia z hali udojowej – bramki mogą być otwierane indywidualnie do uwolnienia krowy na leczenie lub w celu przeniesienia krowy do innej grupy
  • wejściowe, wahadłowe bramki na każdym stanowisku powodują sprawne przemieszczanie się krów na stanowiska bez możliwości blokowania dostępu zwierząt do wolnych stanowisk udojowych
  • indywidualne wygrodzenia stanowiskowe eliminują możliwość przepychania się krów na stanowiskach, a zwierzęta pozostają spokojne przez cały czas doju
  • System ARIZONA jest w pełni zintegrowany z Systemem Zarządzania Stadem AfiFarm dającym ogromne korzyści hodowcom bydła mlecznego – automatyczny monitoring zwierząt w połączeniu z precyzyjnymi miernikami aktywności zwierząt i parametrów mleka (AfiLab) w czasie doju, stanowią nieocenione źródło pełnej informacji o dobrostanie krów i sposobie zarządzania stadem
  • Hala ARIZONA zapewnia zwierzętom spokojny i bezpieczny dój przy wysokiej przepustowości
  • unikalny ekologiczny system mycia „Gorącą Wodą” FULLWOOD BWAC gwarantuje doskonałą higienę instalacji, 6-8 krotne skrócenie czasu mycia, znaczne oszczędności na wyeliminowaniu kwasów i zasad, na zużyciu wody i energii elektrycznej oraz w aspekcie ekologicznym pozwala na szerokie, wtórne wykorzystanie wody.

Instalacje udojowe Fullwood – światowy standard wysokiej wydajności i jakości!