Analizatory paszy

Producent: DINAMICA GENERALE

AgriNIR

Przenośny analizator NIR do pasz oraz ziarna, który określa procent wilgotności (sucha masa), skrobi, surowego białka, ADF, NDF, popiołu i surowego tłuszczu badanego materiału poddanego analizie.

Właściwości i zalety

 • Komfort:
  • Analiza przeprowadzana na miejscu i w czasie rzeczywistym
  • Pracuje w różnych warunkach
 • Natychmiastowe wyniki:
  • Całkowita analiza w 60 sekund
 • Koszty:
  • Niskie koszty analizy
 • Wydajność:
  • Brak konieczności przygotowania próbki;
  • … procedura pobierz i poddaj analizie;
  • Możliwość zwiększenia sprawdzanych próbek.
  • Więcej próbek oznacza większą dokładność.
 • Zaprogramowany w 11 językach: włoski, hiszpański, francuski, polski, hiszpański (Meksyk), rosyjski, czeski, chorwacki, słowacki, szwedzki, chiński.
 • Różne właściwości dla różnych użytkowników
 • Wygoda:
  • Instrument złożony jest w zwartej obudowie
  • Wyposażony jest w koła i rozkładaną rękojeść
  • Wszystko co niezbędne dla analizy w jednym miejscu
  • Jasny wyświetlacz 7” 16/9
  • Powłoka ochronna
  • Ochrona przeciw kurzowi
  • Przenoszenie danych do AgriNIRTM Trace za pomocą klucza USB
 • Możliwość zmiany ustawień dotyczących: miejsce dziesiętne, format daty, wydruk
 • Gotowy do użytku:
  • Instrument ma zaprogramowane krzywe kalibracji dla 7 rodzin NIR (grupy roślin), łącznie 44 krzywe
 • Konserwacja:
  • Za pomocą internetu oraz złącza USB możliwe jest ciągłe i natychmiastowe diagnozowanie instrumentu oraz oczekiwanych wyników

System AgriNIR

 • Komponenty systemu:
  • Pojemnik na próbki
  • Źródło światła i detektor NIR
  • Solidna, o dużej pojemności jednostka przeliczeniowa
  • Interfejs użytkownika z klawiaturą, wyświetlaczem, drukarką i portem USB, 110V AC oraz 12V DC
  • Przewód zasilający AC
  • Adapter do zapalniczki do pracy w terenie
 • Opcjonalnie
  • Połączenie komórkowe GSM/GPRS
  • Połączenie z programem AgriNIRTM Trace

DANE TECHNICZNE:

AgriNIR Trace

AgriNIRTM Trace jest programem do zarządzania danymi, który umożliwia zapisywanie, organizowanie oraz prezentowanie analiz NIR dla pasz i ziarna.

 • Historyczna analiza danych AgriNIRTM.
 • Mozliwość wybierania parametrów i wykonywania dokładnych statystyk.
 • Przenoszenie do PDF i Excel’a wszystkich analiz zapisanych w programie.
 • Przenoszenie danych z programu AgriNIRTM poprzez USB.
 • Możliwość zarządzania kilkoma instrumentami AgriNIRTM używając różnych numerów ID.
 • Tworzenie wykresów, możliwość prezentacji różnych wykresów na jednym ekranie.
 • Przenoszenie danych klienta z AgriNIRTM Trace do AgriNIRTM i w drugą stronę. Możliwość prezentowania danych klienta bezpośrednio z AgriNIRTM.
 • Wszystkie wyniki analiz przenoszone są do programu AgriNIR™ Trace. Możliwe jest zintegrowanie programu z DTMTM IC w celu przeliczania dawek z wykorzystaniem prawdziwych wartości.

dg precisionFEEDING

Zestaw dający możliwość dostarczenia krowie optymalnej dawki, tak jak została zaprojektowana przez doradcę żywieniowego.
Analizator NIR umożliwia korygowanie dawki w czasie rzeczywistym podczas fazy załadunku.
Analizator NIR zainstalowany bezpośrednio na obudowie frezu może mierzyć SM i skład pasz oraz przeliczać w czasie rzeczywistym zaplanowaną ilość do załadowania tak aby zagwarantować stabilny TMR.

Właściwości i zalety:

 •  Urządzenia typu Plug & Play
 •  Mocny instrument (trudne warunki pracy)
 •  Auto detekcja
 •  Wstępna kalibracja włączona
 •  Wykonywanie analizy w trakcie pobierania
 •  Posiadanie rzeczywistych wartości parametrów chemicznych dla składników
 •  Możliwość automatycznego korygowania wagi
 •  Pewność utrzymania idealnych i określonych wartości żywieniowych zgodnie z dawką  zaproponowaną przez doradcę żywieniowego

Co analizujemy?

Każdy analizator wyposażony jest w 44 krzywe kalibracji.

Jak Pracuje System dg precisionFEEDING:

1. Domyślne wartości dla każdego składnika ustawiane są w programie żywieniowym DTM IC™ na podstawie laboratoryjnych parametrów dla każdego składnika dawki. Wprowadzona zostaje dawka żywieniowa tak jak zaprojektował doradca żywieniowy.

2. Dane dotyczące zaprojektowanej dawki przenoszone są z programu komputerowego DTM IC do wyświetlacza wagi Top Scale zamontowanego w kabinie wozu samojezdnego.

3. Analizator IRM NIR zamontowany jest na obudowie frezu czołowego i wykonuje w czasie rzeczywistym analizę NIR suchej masy oraz składu podczas załadunku każdego składnika.

4. Analiza przekazywana jest do wyświetlacza Top Scale i koryguje docelową wage wszystkich składników dawki w zależności od “rzeczywistej” ilości suchej masy, tak aby spełnić zalecenia doradcy.

5. Operator może potem dodać lub odjąć ilości załadowanych składników dawki, tak aby jeszcze dokładniej dopasować zlecenia żywieniowe każdej przygotowanej dawki.

6. Krowy żywione są dokładną dawką, która pomaga zwiększyć produkcję stada oraz zdrowotność przy jednoczesnym lepszym zarządzaniu współczynnikiem niedojadów, efektywnością paszy, robocizną i ogólnymi kosztami żywienia.

DTM IC Profesjonalny Program do Zarządzania Żywieniem

DTM IC jest najnowszym rozwinięciem prostego programu do zarządzania żywieniem w profesjonalne, proste w obsłudze oraz zintegrowane rozwiązanie dla hodowców. Zainstalowany na jednym lub kilku komputerach z dostępem dla wielu użytkowników – włączając doradcę żywieniowego – przechowuje wszystkie zapisy dla każdego żywienia oraz generuje bardzo szczegółowe raporty. Wszystkie aktywności w gospodarstwie mogą być zarządzane przez DTM IC. Wykorzystanie tego innowacyjnego narzędzia jest łatwą drogą do obniżenia kosztów i zwiększenia zysków.

 • Dokładny monitoring i kontrola kosztów żywienia, pobrania SM oraz zarządzania niedojadami
 • Tworzenie grup, korygowanie dawek, zarządzanie magazynem, selekcja komponentów, zarządzanie oborą
 • Precyzyjne instrukcje i kontrola kosztów obsługi przy żywieniu
 • Możliwość bezprzewodowego transferu danych
 • Lepsze zarządzanie zapasami paszy, śledzeniem komponentów oraz zamawianiem towarów
 • Program można łączyć z innymi programami zarządzania stadem
 • Generowanie szczegółowych raportów lub wykresów dowolnych danych dla kontroli statystycznej
 • Lepsza produktywność, mniej strat, lepsza zdrowotność stada, korzyści ekonomiczne

Wyświetlacz wagi Top Scale IC

Top Scale IC jest sercem systemu dg precisionFEEDING, zbierającym informacje o zaprogramowanej dawce z programu DTM IC. Wykorzystując te informacje Top Scale IC dokonuje bieżących korekt w oparciu o pomiar suchej masy oraz składu paszy. Rezultatem jest skonstruowanie dla każdej grupy precyzyjnej dawki w oparciu o suchą masę. Wszystkie informacje o skonstruowanych dawkach po karmieniu przekazywane są z powrotem do programu DTM IC do codziennej kontroli oraz zarządzania.

 • Kompletne zarządzanie zapasami paszy oraz kosztami
 • Pełne śledzenie używanych komponentów
 • Wbudowane alarmy oparte o jakość paszy oraz czas niezbędny na dostawę dla efektywnych zamówień
 • Automatyczne planowanie
 • Informacja o recepturze grupa po grupie oraz zarządzanie dawką

Analizator Paszy IRM NIR

Analizator NIR (IRM™ Intelligent Ration Management) zamontowany jest na frezie i wykorzystuje najnowszą technologię podczerwieni do szybkiego pomiaru i rejestrowania suchej masy oraz wartości żywieniowej każdego załadunku podczas procesu ładowania wozu paszowego. Niezwykle dokładne dane wysyłane są do wyświetlacza wagi Top Scale IC gdzie są porównywane z zaplanowaną dawką.

 • Ciągła analiza podczas załadunku!
 • Odczytuje suchą masę, białko, skrobię, włókno oraz tłuszcz; definiując prawdziwą żywieniową wartość składników
 • Urządzenie plug & play
 • Mocny instrument, który może pracować w trudnych warunkach
 • Zawiera wstępną kalibrację

DANE TECHNICZNE

* po wstępnej weryfikacji, dzięki tysiącom prób zawartych w krzywej kalibracji dla każdego specyficznego regionu można osiągnąć również dokładność 1% lub więcej.